Årets årstider kantas av fester och sammankomster som stärker vår sammanhållning. Vi hälsar våren välkommen med Valborgselden och mitt i sommaren arrangeras en gemensam fest för både barn och vuxna på vår lek- och bollplan. Året avslutas traditionsenligt med adventsfika.

  • Årets sommarfest: 3 augusti (mail har gått ut till samtliga hushåll) och adventsfika 8 december.
Jordgubbar, Nya Ekenäs Samfällighetsförening