Ny ordförande i NES! Avgående ordf Bertil Jidflo (tv) lämnar över ordförandeklubban till Kim Thorsen.