Våren 2021 har samtliga fastigheter inom samfälligheten fått nya ägare.Alla tomter därmed sålda.För att lära känna varandra och stärka sammanhållningen anordnar vi bland annat gemensamma röjardagar. På det sättet kan vi också hålla nere föreningens utgifter. Årets röjardagar blir 24 april och 18 september 2021.

Nya Ekenäs Samfällighetsförening