De flesta av samfällighetens fastigheter är nu sålda och nya familjer har, eller kommer att snart flytta hit. För att lära känna varandra och stärka sammanhållningen anordnar vi bland annat gemensamma röjardagar. På det sättet kan vi också hålla nere föreningens utgifter.

Nya Ekenäs Samfällighetsförening