Årets fixardagar går av stapeln 20/4 &  21/9. Samling på lek- och bollplan vid 09:00 och sedan avslutar vi med en gemensam lunch vid bastun. Mer info inför kommande fixardagar skickas ut via mejl.