På dagens styrelsemöte 8/4 tackade vi av Annelie och Janne för deras insats och härliga engagemang som de bidragit med i styrelsen. Stort tack till er !

Samtidigt välkomnar vi våra nya suppleanter Jörgen och Nicklas ( som tyvärr ej kom med på bild ) och ser fram emot vårt gemensamma arbete i styrelsen under 2024.